Avustukset uusiutuvaa energiaa käyttöön otettaessa

 

Avustusta voivat saada:

  •  yksityistaloudet lähinnä omistamiensa pientalojen (asuinrakennuksessa enintään 2 asuinhuoneistoa) ja
  •  asuinrakennuksia omistavat yhteisöt myös kerros- ja rivitalojen sekä muiden useampiasuntoisten asuinrakennusten tiettyihin lämmitystapasaneerauksiin.

Asuinrakennuksen tulee olla ympärivuotisessa asuinkäytössä.

 

Tuettavat toimenpiteet

 

Avustuksella tuetaan sähkö- ja öljylämmityksen korvaamista pääasiallisesti uusiutuvaa energiaa hyödyntävällä päälämmitysjärjestelmällä, joita voivat olla:

  •  maalämpöpumppujärjestelmä, joka hyödyntää maaperästä, kallioperästä tai pintavesistöstä saatavaa lämpöä
  •  ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä
  •  pelletti- tai muu puulämmitysjärjestelmä
  •  uusiutuvaa energiaa hyödyntävä yhdistelmälämmitysjärjestelmä.