Laitilan Puhelin Osk ja Vakka-Service Oy ovat sopineet yritysjärjestelystä, jossa Vakka-Servicen liiketoiminta siirtyy 1.10.2022 alkaen osaksi Laitilan Puhelinta.

Laitilan Puhelimen liiketoiminta kattaa jo nyt tele-, sähkö- ja automaatioliiketoiminnan. Uusi yritysjärjestely vahvistaa edelleen automaatioratkaisuja ja sähköurakointia sekä asennuspalveluja. Samalla toiminta laajenee teollisuuden kunnossapitopalveluihin mm. IV-huoltosopimusasiakkuuksien ja siihen liittyvien toimintojen kautta, sanoo Laitilan Puhelimen toimitusjohtaja Pasi Mäki.

Vakka-Service Oy on merkittävä toimija talotekniikassa Vakka-Suomessa ja kasvava yhtiö automaatioratkaisuissa myös koko Suomessa. Se työllistää 10 talotekniikan ja automaation ammattilaista. Vakka-Service jatkaa omalla nimellään ja samassa toimipisteessä Uudessakaupungissa.

  • tämä tarkoittaa sitä, että Vakka-Service on jatkossa osa vakavaraista ja perinteikästä yritystä, jolla on selkeä visio ja resurssit laajentaa toimintaa, tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja tarjota kehitysmahdollisuuksia henkilöstölle, toteaa Vakka-Servicen hallituksen puheenjohtaja Erkka Jäsperlä. Talotekniikka-ala  monipuolistuu voimakkaasti ja laajemmalla kokonaisuudella on parhaat mahdollisuudet menestyä markkinoilla.

Laitilan Puhelin on laajentunut perinteisen teletoiminnan ohessa merkittäväksi suunnittelua, rakentamista ja operointia tekeväksi teknologiayritykseksi; liittyen yritysten  sähkö- ja automaatiopalveluihin. Vakka-Service tuo mukanaan huippuasiantuntijoita, vahvan asiakaskunnan ja poikkeuksellista automaatio-osaamista eri yrityssegmentteihin.

Olemme hakeneet osaavaa yritystä palvelemaan laajentuvaa asiakaskuntaamme ja Vakka-Service on Vakka-Suomen parhaita toimijoita.

  • Laitilan Puhelin panostaa edelleen paikallisuuteen ja paikallisten palveluiden kehittämiseen Vakka-Suomessa teollisuuden ketteränä kumppanina ja toteuttaa tarvittaessa asiakkaiden mukana projekteja nyt myös valtakunnallisesti, jatkaa Pasi Mäki.

Vakka-Servicen hallituksen puheenjohtaja Erkka Jäsperlä kertoo hallituksen pohtineen yhtiön tulevaisuuteen liittyviä vaihtoehtoja pidemmän aikaa, koska yhtiö ja sen toimintaympäristö ovat nopeassa muutoksessa.

  • Laitilan Puhelimen vahva osaaminen ja resurssit sekä  jatkuva kehitys odotetaan tuovan selkeitä etuja asiakkaille ja nyt siirtyville työntekijöille, Jäsperlä jatkaa

Yritysjärjestelyllä ei ole vaikutusta Vakka-Servicen asiakkuuksiin, jotka jatkuvat kuten ennenkin. Henkilöstö jatkaa vanhoina työntekijöinä.


Vakka-Servicen hallituksen puheenjohtaja Erkka Jäsperlä ja Laitilan Puhelimen toimitusjohtaja Pasi Mäki. Kuva: Uudenkaupungin Sanomat

Vakka-Servicen hallituksen puheenjohtaja Erkka Jäsperlä ja Laitilan Puhelimen toimitusjohtaja Pasi Mäki. Kuva: Uudenkaupungin Sanomat