Älä väheksy sisäilman laadun merkitystä jokapäiväiseen elämään

 

Puutteellinen tai huonosti säädetty ilmanvaihto huonontaa sisäilmaa, mikä aiheuttaa väsymystä. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus ja muut epäpuhtaudet vaikuttavat suoraan terveyteen, viihtyvyyteen ja työtehoon. Liian suuri ilmanvaihto puolestaan aiheuttaa vetoa, kuivuutta ja energianhukkaa. Veto ja kuivuus altistavat hengitystiesairauksille.

 

Teemme ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja säädöt uusiin ja vanhoihin kohteisiin. Ilmamäärien täydelliset mittaukset kohteessa rakennuspiirustuksissa annettujen arvojen mukaisesti. Säädöt annettujen arvojen mukaisesti.

 

Mittaus suoritetaan kalibroidulla mittarilla (Ami-300)

 

1-AMI300